Skip to content Skip to footer

Opšti kurs za decu

Nakon što zajednički odredimo  nivo znanja deteta na osnovu urađenog testa i kratkog intervjua prelazimo na  biranje adekvantog materijala.

Od najnižih uzrasta i učenja prvih reči i kratkih dijaloga  do naprednh kurseva  kreira se kurs po merama i potrebama vašeg deteta.

Podrška školskom
programu

Ovaj program odgovara deci koja su po prirodi povučenija i stidljivija i ne vole da se ističu među drugom decom u toku nastave.

Često takvi učenici ostaju u senci, iako imaju veoma jak ptencijal. Na ovim časovima se obradjuju i produbljuju teme školskog programa, ali takodje i mnoge druge teme.

Priprema za ispite

Ako želite da se Vaše dete na vreme sprema za polaganje sertifikacionih ispita koje će kasnije moći da koristi za upisivanje na fakultet u inostranstvu ovo je pravi kurs za nju ili njega. 

Pripreme za KET, PET i FCE ispite počinju već od ranog uzrasta gde se deca upoznaju sa testovnom situacjom.

Debate

Debata je formalna diskusija, koja je zasnovana na struktuisanom iznošenju argumenata. Pored aktivnog korišćenja savladanog znanja engleskog jezika, svrha debate je takođe  razvijanje kritičkog mišljenja i oslobađanje od straha od javnog nastupa. 

Učesnici  debate moraju da poštovatuju pravila rasprave da se debata ne bi pretvorila u svađu, već u  kostruktivnu i zabavnu diskusiju.