Skip to content Skip to footer

Za napredne polaznike i one koje vole strastvene rasprave preporučujem da se uključe u Debate. Debate su organizovene tako što se polaznici podele u dva tima i dobiju jednu temu sa zadatkom da brane ili opovrgnu dati stav. Često je to u suprotnosti sa ličnim stavom, što je dodatno interesantmno, ali se na ovaj način pored podsticanja kritičkog mišljenja radi i na razvijanju asertivne komunikacije i tolerancije. Učešće u debatama podstiče kritičko mišljenje kod osobe, razvija inovativno razmišljanje i stremljenje ka konstruktivnom rešvanju problema. Polaznici se uče da sintetišu mnoštvo složenih informacija i da na kreativan način primenjuju nova saznanja. Ovaj metod učenja služi za pripremu za javne nastupe gde se ljudi oslobađaju od straha od istog i što je najvažnije ovakav vid učenja se pokazao kao veoma zabavan za sve učesnike debate.

Način prijave

Kako bi mogli da kreiramo kurs za potrebe Vašeg deteta neophodno je da uradite sledće korake:

  • Uradite test znanja
  • Posle urađenog testa možete se prijaviti za besplatnu konsultaciju
  • Sve što treba da  imate je stabilan internet,  lap top, tablet ili mobilni telefon i slušalice sa mikrofonom.
Grupni čas

10€

Jedan čas u trajanju od 1h

Grupni čas

95€

Paket od 10 časova

Grupni čas

190€

Paket od 20 časova