Skip to content Skip to footer

Opšti kurs

Nakon urađenog testa i kratkog intervjua odredićemo Vaš nivo i pronaći adekvatan materijal koji možemo prilagoditi Vašim potrebama.

Da li ćemo akcenat staviti na čitanje i pravilan izgovor, veštinu slušanja ili pričanje, zavisi od Vaših potreba. On line časovi Vam omogućavaju da učite gde i kad želite.

.

Poslovni engleski

Danas kada je engleski postao imperativ u sferi biznisa često ljudi odustanu od dobrih poslovnih prilika, jer smatraju da im znanje englskog jezika nije na odgovarajućem nivou. 

Budite sigurni u svoje znanje i predstavite svoje ideje na sledećem poslovnom sastanku sa puno samopouzdanja.

Priprema za intervju

Na ovom kursu improvizovaćemo intervju kakav možete imati pri selekciji za zapošljavanje. Dobićete usmerenja na koji način da sa sigurnošću izrazite ono što želite.

Kada treba izbegavati davati socijalno poželjne odgovore, a kada je bitno da pričate iz svog ličnog iskustva? To su pitanja na koja ćete dobti odgovore i upoznati se psihološkim testovima koji su mogući pri selekciji kandidata.

Konverzacijski

Imate znanje, ali je malo zarđalo i niste ga dugo koristili. Imate odgovarajući vokabular i razumete pravila gramatike, ali niste imali priliku da to znaje i upotrebite.

Ovaj kurs će Vam pomoći da kroz zanimljive i aktuelne teme probudite  uspavano znanje engleskog jezika.

Debate

Učešće u debatama podstiče kritičko mišljenje i  razvija inovativno razmišljanje,  stremljenje ka konstruktivnom rešvanju problema

Ovaj metod učenja služi za oslobađanje od straha od  javnog nastupa, ali što je najvažnije ovakav vid učenja se pokazao kao veoma zabavan za sve učesnike debate. Aktivno korišćnje naučenog znanja kroz strastvene rasprave motiviše sve učesnike da upotrebe svoje znanje na zabavan i kreativan način.