Skip to content Skip to footer

Danas kada je engleski postao imperativ u sferi biznisa često ljudi odustanu od dobrih poslovnih prilika, jer smatraju da im znanje engleskog jezika njie na odgovrarjućem nivou. Na ovom kursu improvizovaćemo intervju, vežbati kako sa sigurnošću davati odgovore. Kada treba izbegavati davati socijalno poželjne odgovore, kada je bitno da pričate iz svog ličnog iskustva. Upoznati se psihološkim testovima koji su mogući pri selekciji kandidata.

Način prijave

Kako bi mogli da kreiramo kurs za potrebe Vašeg deteta neophodno je da uradite sledće korake:

  • Uradite test znanja
  • Posle urađenog testa možete se prijaviti za besplatnu konsultaciju
  • Sve što treba da  imate je stabilan internet,  lap top, tablet ili mobilni telefon i slušalice sa mikrofonom.
Grupni čas

12€

Čas u trajanju od 1h i 30 min

Grupni čas

60€

Paket od 5 časova